تفاوت میان نسخه‌های «نظریه نسبیت»

درست کردن فرمول
برچسب: خنثی‌سازی
(درست کردن فرمول)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
* [[اتساع زمانی]]: [[ساعت]]‌های در حال حرکت گذر زمان کمتری را نسبت به ساعت‌های ساکن تجربه می‌کنند و نشان می‌دهند.
* [[انقباض طول]]: اشیاء متحرک، در جهت حرکتشان از دید یک ناظر ایستا کوتاهتر اندازه‌گیری می‌شوند.
* [[هم‌ارزی جرم و انرژی]]: <math>E=mc^2abkir</math> جرم و انرژی با هم هم‌ارز هستند و به هم تبدیل می‌شوند.
* [[سرعت نور|نور بیشترین سرعت ممکن را دارد]]: هیچ جسم مادی یا پیامی نمی‌تواند با سرعتی بیشتر از سرعت نور در خلاء سفر کند.
* جاذبه در فضا با سرعت نور حرکت می‌کند، نه سریعتر یا بی‌درنگ.
کاربر ناشناس