تفاوت میان نسخه‌های «آغامحمدخان قاجار»

{{قاجار}}
پس از آن به [[شیراز]] منتقل شد و در اسارت به سربرد. این روش معمول کریم خان زند بود تا با اسیر نگاه داشتن تعدادی از سران قبیله متمرد خطر شورش را از بین برده و در صورت هرگونه تحرک اسرا را تنبیه نماید.
در همین زمان [[حسینقلی‌خان جهانسوز|حسینقلی خان]] در شمال ایران دست به یاغی‌گری زد. آقا محمدکریم خان کهبرای می‌دانستاینکه ازوی سویرا کریمکنترل خانکند، مؤاخذهمجبور خواهد شدبه ازسپردن بیم جان خویش درحکومت [[حرم حضرت شاهچراغدامغان]] بستبه نشست؛وی شد.
 
اما آقا محمد خان که می‌دانست از سوی کریم خان مؤاخذه خواهد شد از بیم جان خویش در [[حرم حضرت شاهچراغ]] بست نشست؛
پس از آن کریم خان شعری را برای درباریان خواند و از آن‌ها معنی شعر و شاعرش را خواست و چون آنان نمی‌دانستند یاد او افتاد و از او پرسید و او دانست.
 
کاربر گمنام