تفاوت میان نسخه‌های «گویش رودباری»

۳۷۵ بایت اضافه‌شده ،  ۱۱ ماه پیش
بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری ویرایش پیشرفته تلفن همراه
چند مثال از طایفه ای بودن گویش رودباری :
 
برای مثال کلمه فارسی '''((می خواهی ))''' در طایفه ها به صورت ، '''اَخای ، تَوا ،تَوِی ، اَواتِت و اَوِیتِت''' می گویند . یا کلمه '''((بردار))''' در اکثر طوایف '''وُرگِن''' تکلم می شود اما در منطقه رودخانه بَر '''وِرگِن''' می گویند . یا کلمه '''((با ))''' در اکثر طوایف رودبار '''((خُوی ))''' و در عنبرآباد '''((خِی ))''' و در منوجان '''((وِی ))''' تلفظ می شود هر،یا چندکلمه (('''رفتی''' ))و این'''((افتادی))''' که ایندر واژهاکثر هارودبار مربوطزمین به'''(روُتی تمامی)''' طوایفو نیست'''(کوُتی))''' ،میگویند اما در برخی طوایف (اکثرا اینرودبار طور،عنبرآباد تلفظو میجیرفت) کنندکلمه ،این'''((رفتی))''' امکانهمان هم'''((رفتی)''' هستمی کهشود کلمهو ایافتادی دیگرنیز باشد'''((کَفتی))''' میشود.
 
هر چند این که این واژه ها مربوط به تمامی طوایف نیست ، اما اکثرا این طور تلفظ می کنند ،این امکان هم هست که کلمه ای دیگر باشد .
 
=== صرف فعل و افعال در این گویش ===
۱۷۹

ویرایش