باز کردن منو اصلی

تغییرات

رنگ لباس های این فصل/
|الگوی جوراب۱ = __top_on_white
|دست چپ۱ = DE0E07
|بدن۱ = DF0E06
|دست راست۱ = DE0E07
|شلوارک۱ = FFFFFFDF0E06
|جوراب۱ = DE0E07
|الگوی دست چپ۲ = _greenborder_whiteborder
|الگوی بدن۲ =
|الگوی دست راست۲ = _greenborder_whiteborder
|الگوی شلوارک۲ = _greensides_white border
|الگوی جوراب۲ = __top_on_white
|دست چپ۲ = FFFFFF1B5DBF
|بدن۲ = FFFFFF1352B0
|دست راست۲ = FFFFFF1B5DBF
|شلوارک۲ = FFFFFF1B5DBF
|جوراب۲ = FFFFFF1B5DBF
| نخستین بازی =
| پرگل‌ترین برد =