تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال سردار بوکان»

بدون خلاصه ویرایش
| توضیحات =
| نام کامل باشگاه = باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
|لقب = سردار کُردستانسرداری‌ها {{سخ}} قلعهسردار کردستان بوکانی‌ها{{سخ}} سرخ‌پوشان بوکان
| شعار =
| تاریخ تأسیس = ۱۳۷۹ ({{سن|۲۰۰۰|۹|۱۹}} پیش)