باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [[اراک]] : پایتخت صنعتی ایران
* [[خمینی شهر]]: حسینیه ایران
* [[رامسر]]:عروس شهر های ایران / مورد اختلاف: این لقب به [[بوکان]] نیز داده شده است
* [[ اردبیل ]] : دار الارشاد