باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|script=[[حروف چینی]]، [[zhuyin fuhao]], [[پین‌یین]]، [[شیاو جینگ]]
|nation=
{{UNO|United Nations}}''{{سخ}}
{{PRC|People's Republic of China}}{{سخ}}
{{ROC-TW|Republic of ChinaTaiwan}}{{سخ}}
{{SGP|Singapore}} ''(یکی از زبان‌های رسمی)''{{سخ}} {{flag|Hong Kong}}''{{سخ}} {{flag|Macau}}
{{flagicon image|Flag of Wa.svg|size=22px}} [[Wa State]] ''(alongside the [[Wa language]])''
|minority = {{flag|United States}} (اقلیت){{سخ}}{{flag|Malaysia}} (اقلیت){{سخ}}{{flag|Philippines}} (اقلیت)