تفاوت میان نسخه‌های «کروموزوم»

آمار کروموزوم های انسان همگی غلط بود . تصحیح شد .
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(آمار کروموزوم های انسان همگی غلط بود . تصحیح شد .)
یا به زبان ساده می‌توان کروموزوم‌ها را به بسته‌های مواد ژنتیکی تشبیه کرد که درون هستهٔ سلول‌ها ذخیره شده‌اند؛ و در واقع به شکل مولکول‌های [[دی‌ان‌ای]] همراه با [[پروتئین]]‌ها هستند که به این بسته‌ها '''فام‌تن''' یا '''کروموزوم''' گفته می‌شود.
 
هر انسان در مجموع 5046 کروموزوم دارد که هنگام لقاح نصف می‌شود. از این 246 کروموزوم دو کروموزوم جنسی اند و جنسیت را مشخص می‌کنند.
هر انسان به هنگام [[لقاح]] 2523 کروموزوم از [[اسپرم]] پدر و 2523 کروموزوم از [[تخمک]] مادر دریافت می‌کند. سلول‌های تخمک و اسپرم هاپلوئید هستند یعنی دارای یک سریعدد از هر سری کروموزوم‌ند.{{سخ}}سلول‌های [[پروکاریوت|پروکاریوتی]] (پیش هسته‌ای [[باکتری]]‌ها) معمولاً دارای یک کروموزوم می‌باشند. البته باکتری‌هایی هم هستند که دارای چند کروموزوم می‌باشند اما این باکتری‌ها نادر هستند. کروموزوم باکتری‌ها به صورت حلقوی است. باکتری‌ها (و برخی [[مخمر]]ها) علاوه بر کروموزوم اصلی دارای یک یا چند [[پلاسمید]] نیز می‌باشند. انسان سالم دارای ۲۳ جفت کروموزم است. ۲۲ جفت کروموزوم که تعیین‌کننده منش‌های ارثی به غیر از جنس (نر و ماده) است و [[اتوزوم]] (خودتن) نامیده می‌شود. یک جفت دیگر را کروموزوم جنسی می‌گویند. کروموزوم‌های جنسی در مردان طبیعی به صورت XY و در زنان طبیعی XX است.
 
== کروموزوم همتا ==
کاربر ناشناس