سید محمدجواد ذاکر طباطبایی: تفاوت میان نسخه‌ها

تصحیح نام استاد ایشان
(زمان و مکان رحلت)
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(تصحیح نام استاد ایشان)
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| مرگ = ۱۶ تیر ۱۳۸۵ [[تهران]]
| سبک = مداحی نو {{شور}}
| استاد =میر حبیب ذاکری (ره) استاد حاج غلامرضا عینی فرد زنجانی
| ساز =
| مدت =
کاربر ناشناس