تفاوت میان نسخه‌های «شاهنشاهی هخامنشی»

جز
ویرایش متن
(اصلاح و افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
جز (ویرایش متن)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
در گوشه وکنار این کاخ طرح ها و نقش برجسته های گوناگون وجود دارد که نشان دهنده عقاید و وضعیت هخامنشیان است.
 
و
 
.
وبی بواست. در گوشه وکنار این کاخ طرح ها و نقش برجسته های گوناگون وجود دارد که نشان دهنده ی عقاید و وضعیت سلسله ی هخامنشیان است.
 
===خزانه===
۴۲۹

ویرایش