تفاوت میان نسخه‌های «شاهنشاهی هخامنشی»

افزودن مطلب، ویرایش متن، منبع دهی، پیوند به داخل
(منبع دهی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(افزودن مطلب، ویرایش متن، منبع دهی، پیوند به داخل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
|
|}{{تاریخ ایران}}
==[[تخت جمشید|تخت جمشید(پارسه، پرسه پلیس)]]==
تخت جمشید یا پارسه مجموعه کاخ هایی است که داریوش اول دستور ساخت آن را در دامنه ی کوه رحمت داد وبه عنوان یکی از پایتخت های هخامنشیان بود.
 
داریوش اول ساخت خزانه، کاخ آپادانا و تچر را شروع کرد، خشایار شا پسر داریوش این دو کاخ و خزانه را تکمیل و کاخ های دروازه ی ملل، صد ستون، هدیش، ملکه را به تخت جمشید افزود. اردشیر اول نیز کاخ سه دروازه(شورا) و ساختمان بایگانی اسناد را به تخت جمشید افزود. شاهان دیگر هخامنشی نیز کاخ های کوچک دیگری در تخت جمشید ایجاد کردند.<ref name=":1" />
===زیر پایه(صفه)===
از آنجایی که تخت جمشید در دامنه ی کوه واقع شده است، برای هموار سازی سطح آن قطعه سنگ های بزرگی را در سطحی به مساحت تقریبی ١٣ هکتار (٣٠٠متر×۴۵۵متر) روی هم قرار دادند که ارتفاع آنها به ١۵ متر هم می رسید. <ref name=":0" />
===[[کاخ آپادانای تخت جمشید|کاخ آپادانا(کاخ بار عام)]]===
<br />
کاخ آپادانا اولین و مهمترین کاخ تخت جمشید است که در ضلع غربی آن قرار دارد. مساحت این کاخ حدود ٣۶٠٠ متر مربع (۶٠/۵متر×۶٠/۵متر) است. این کاخ شامل یک تالار در مرکز با ٣۶ستون(۶×۶) و چهار ایوان شمالی، جنوبی، شرقی و غربی است که در ایوان های شرقی و غربی هر کدام ١٢ ستون (٢×۶) قرار دارد، است. ارتفاع تمامی ستون ها حدود ٢٠ متر و جنس آن ها سنگی، ضخامت دیوار ها ۵/٣ متر و جنس آن ها خشتی و سقف و درها چوبی بوده است.کاخ آپادانا را روی یک سکوی سنگی ساختند(سکو با زیرپایه اشتباه نشود. )<ref name=":0" />
===کاخ آپادانا(کاخ بار عام)===
کاخ آپادانا اولین و مهمترین کاخ تخت جمشید است که در ضلع غربی آن قرار دارد. مساحت این کاخ حدود ٣۶٠٠ متر مربع (۶٠/۵متر×۶٠/۵متر) است. این کاخ شامل یک تالار در مرکز با ٣۶ستون(۶×۶) و چهار ایوان شمالی، جنوبی، شرقی و غربی است که در ایوان های شرقی و غربی هر کدام ١٢ ستون (٢×۶) قرار دارد، است. ارتفاع تمامی ستون ها حدود ٢٠ متر و جنس آن ها سنگی، ضخامت دیوار ها ۵/٣ متر و جنس آن ها خشتی و سقف و درها چوبی بوده است.کاخ آپادانا را روی یک سکوی سنگی ساختند(سکو با زیرپایه اشتباه نشود. )
 
از این کاخ برای انجام آیین نوروز ا ستفاده می شد و گنجایش بیش از ١٠ هزار مهمان را داشت. <ref name=":1" />
در گوشه وکنار این کاخ طرح ها و نقش برجسته های گوناگون وجود دارد که نشان دهنده عقاید و وضعیت هخامنشیان است.
 
در گوشه وکنار این کاخ طرح ها و نقش برجسته های گوناگون وجود دارد که نشان دهنده عقاید و وضعیت هخامنشیان است.<ref name=":0" />
 
===خزانه===
خزانه اولین بنایی در تخت جمشید بود که شروع به ساخته شدن شد.در ابتدا استفاده ی آن مسکونی، بعدا اداری و در نهایت به خزانه تغییر یافت. نقشه ی اولیه آن شامل چهار تالار، تعدادی اتاق کوچک (بیش از ١۵ اتاق کوچک و بزرگ) و یک نور گیر بزرگ بود. در آن ستون هایی با پایه ی سنگی و تنه چوبی وجود داشته است و جنس دیوار های آن خشتی بوده است که هنوز پایه های آن وجود دارد. سقف آن مانند سقف تمام بناهای تخت جمشید چوبی بوده است.
 
تبدیل کاربری خزانه در زمان داریوش اتفاق افتاد، با افزایش درآمدها داریوش تصمیم گرفت خزانه را گسترش دهد و مساحتی حدود ٧۵% مساحت اولیه به آن بیافزاید. در اواخر این کار داریوش فوت کرد و در زمان خشایار شا به اتمام رسید.
خزانه در سمت غرب و جنوب دری نداشت و در سمت شمال یک در و در سمت شرق نیز یک در داشت.
 
نقشه ی نهایی خزانه شامل یک تالار ١٠٠ ستون (۵×٢٠)، یک تالار ٩٩ ( ستون٩×١١)، یک تالار ٣٠ ستون (۵×۶)، یک تالار ٢٠ ستون (۴×۵) با ۵ انبار، یک اتاق ١٢ ستون (٢×۶)، یک اتاق ۶ ستون (٢×٣)، یک اتاق ۵ ستون (١×۵)، یک اتاق ۴ ستون (٢×٢)، دو نورگیر بزرگ که اولی دارای یک ایوان ۶ ستون (١×۶) و سه ایوان ۴ ستون (١×۴) و دومی دارای چهار ایوان ۴ ستون (١×۴) و تعدادی راهرو و راهرومانند که ممکن است از بعضی قسمت های آن ها برای استقرار محافظ استفاده می شده، است.<ref name=":0" />
 
===[[کاخ تچر]]===
===[[کاخ دروازه کشورها|کاخ دروازه ی ملل(کاخ انتظار)]]===
مساحت این کاخ حدود ۶٢۵ مترمربع (٢۵متر×٢۵متر) است. این کاخ شامل یک تالار بود که در آن چهار ستون (٢×٢) به ارتفاع تقریبی ١٧متر (ارتفاع کاخ) قرار داشت و دارای سه دروازه ی غربی، شرقی و جنوبی بود. مهمانان از دروازه ی غربی وارد ودر سکو هایی که در اطراف تالار قرار داشت برای اجازه ورود منتظر می نشستند، پس اجازه ی ورود از دروازه ی جنوبی خارج و به سمت کاخ آپادانا حرکت می کردند.<ref name=":1" /><ref name=":0" />
 
در دو سمت دروازه غربی مجسمه ی دو گاو بزرگ، و در دوسمت دروازه ی شرقی دو موجود با بدن گاو، سر انسان و بال عقاب قرار دارد. به دلیل تخریب کامل دروازه ی جنوبی مشخص نیست که آیا مجسمه ای در این قسمت قرار داشته است یا نه. <ref name=":0" />
 
در چهار کتیبه ی باقی مانده بر روی درگاه غربی وشرقی که به سه زبان پارسی باستان، عیلامی و بابلی است نوشته شده: ''«... خشایارشا شاه گوید:به خواست اهورا مزدا این دروازه همه سرزمین را من ساختم. ....»''
 
در این متن از واژه ی سرزمین استفاده شده است که مفرد است، درحقیقت مقصود خشایارشا از این نام گذاری این بوده که همان طور که تخت جشید نماد کل سرزمین هخامنشیان بوده است ای دروازه نیز دروازه ی کل سرزمین هخامنشیان است. <ref name=":0" />
===کاخ تچر===
===[[کاخ دروازه ی ملل(کاخ انتظار)هدیش]]===
===[[کاخ ملکه و موزه تخت‌جمشید|کاخ ملکه]]===
این کاخ شامل یک تالار بود که در آن چهار ستون(٢×٢)قرار داشت و دارای سه دروازه ی غربی، شرقی و جنوبی بود. مهمانان از دروازه ی غربی وارد ودر سکو هایی که در اطراف تالار قرار داشت برای اجازه ورود منتظر می نشستند، پس اجازه ی ورود از دروازه ی جنوبی خارج و به سمت کاخ آپادانا حرکت می کردند.
===[[کاخ هدیشسه‌در|کاخ سه دروازه]]===
===[[کاخ ملکهصدستون|کاخ صد ستون]]===
===کاخ سه دروازه===
===کاخ صد ستون===
 
 
۴۲۹

ویرایش