تفاوت میان نسخه‌های «شاهنشاهی هخامنشی»

افزودن عکس
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(افزودن عکس)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
 
داریوش اول ساخت خزانه، کاخ آپادانا و تچر را شروع کرد، خشایار شا پسر داریوش این دو کاخ و خزانه را تکمیل و کاخ های دروازه ی ملل، صد ستون، هدیش، ملکه را به تخت جمشید افزود. اردشیر اول نیز کاخ سه دروازه(شورا) و ساختمان بایگانی اسناد را به تخت جمشید افزود. شاهان دیگر هخامنشی نیز کاخ های کوچک دیگری در تخت جمشید ایجاد کردند.<ref name=":1" />
 
<br />
 
[[پرونده:Persepolise map main.JPG]]
 
===زیر پایه(صفه)===
از آنجایی که تخت جمشید در دامنه ی کوه واقع شده است، برای هموار سازی سطح آن قطعه سنگ های بزرگی را در سطحی به مساحت تقریبی ١٣ هکتار (٣٠٠متر×۴۵۵متر) روی هم قرار دادند که ارتفاع آنها به ١۵ متر هم می رسید. <ref name=":0" />
در چهار کتیبه ی باقی مانده بر روی درگاه غربی وشرقی که به سه زبان پارسی باستان، عیلامی و بابلی است نوشته شده: ''«... خشایارشا شاه گوید:به خواست اهورا مزدا این دروازه همه سرزمین را من ساختم. ....»''
 
در این متن از واژه ی سرزمین استفاده شده است که مفرد است، درحقیقت مقصود خشایارشا از این نام گذاری این بوده که همان طور که تخت جشید نماد کل سرزمین هخامنشیان بوده است ای دروازه نیز دروازه ی کل سرزمین هخامنشیان است. <ref name=":0" />
 
<ref name=":0" />
 
[[پرونده:Nations Gate palace (kakh-e-darvaz-e-keshvarha) in Persepolis.tif]]
 
===[[کاخ سه‌در|کاخ سه دروازه]]===
===[[کاخ صدستون|کاخ صد ستون]]===
 
 
== خاندان‌های پارسی و پادشاهی پارس پیش از امپراتوری هخامنشی ==
۴۴۶

ویرایش