تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال استقلال تهران»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| شلوارک۱ = 3359BA
| جوراب۱ = 3359BA
| الگوی دست چپ۲ = _blueshoulders
| الگوی بدن۲ = _thin5stripemarinetransparenthoops
| الگوی دست راست۲ = _blueshoulders
| الگوی شلوارک۲ =
| الگوی جوراب۲ =