تفاوت میان نسخه‌های «مهد علیا (ابهام‌زدایی)»

(کاربرد اصلی در سطر اول، جدا از باقی موارد - هر سرواژه فقط یک پیوند)
=== قاجاریان ===
* [[آسیه خانم (قاجار)]]، همسر حسینقلی‌خان جهانسوز و مادر فتحعلی‌شاه قاجار
* [[ننه خانم]]، همسر فتحعلی‌شاه
* [[گلین خانم (همسر عباس میرزا)]]، همسر عباس میرزا و مادر محمدشاه قاجار
* [[ملک‌جهان خانم]]، همسر محمدشاه قاجار و مادر ناصرالدین شاه قاجار