باز کردن منو اصلی

تغییرات

۱۹ بایت اضافه‌شده ،  ۳ ماه پیش
ترجمه deity_of
|image_size=
|caption=Venus on seashell, from the Casa di Venus, [[پمپئی]]. Before AD 79.
|deity_of=الهه عشق، زیبایی، آرزو، سکس، باروری و پیروزی
|deity_of=Goddess of love, beauty, desire, sex, fertility and prosperity
|symbols=rose, [[مورد]]
|consort=[[مارس (اساطیر)]] و [[وولکان]]