باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
{{بهبود منبع|تاریخ=اوت ۲۰۱۹}}
{{Infobox Government agency
|agency_name=وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران
|nativename=وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی
|nativename_a=وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستیnativename_r=وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستیlogo=Iran_Cultural_Heritage_Organization_logo.svg
|seal_width=
|seal_caption=
|formed=۲۳۱۴ دیمرداد ۱۳۸۲۱۳۹۸
|preceding1=سازمان ایرانگردی و جهانگردی{{سخ}}سازمان میراث فرهنگی کشور
|dissolved=۱۴ مرداد ۱۳۹۸
۲

ویرایش