تفاوت میان نسخه‌های «عبدالله بن عمر»

افزودن
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(افزودن)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|era=[[دوران طلایی اسلام]]
|image=عبد الله بن عمر.png
|caption=حرامزاده
|name=عبدالله بن عمر
|title=عبدالله بن عمر
کاربر ناشناس