تفاوت میان نسخه‌های «ساروتقی اعتمادالدوله»

(برای رفع خطا، به این شکل عمل کنید)
برچسب: خنثی‌سازی
 
== منابع ==
* {{یادکرد دانشنامه|نویسنده=Matthee Rudi |مقاله = {{unicode|JĀNI BEG KHAN BIGDELI ŠĀMLU}} |نشانی=http://www.iranicaonline.org/articles/jani-beg-khan-bigdeli-samlu|دانشنامه=[[دانشنامه ایرانیکا|Encyclopædia Iranica]]|ناشر= online edition|شابک=|جلد=|سال= |تاریخ بازبینی= October 22 , 2012|زبان = en}}
* {{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی=هنرفر | نام=لطف‌الله | پیوند نویسنده=لطف‌الله هنرفر | عنوان=مسجد خادم الفقرا، یادبود وزیری مقتدر از دوران صفویه بنام ساروتقی | ژورنال=مجله [[هنر ومردمو مردم]] | پیوند= | شماره=۷۷و۷۸۷۷ و ۷۸ | تاریخ=اسفند ۱۳۴۷ و فروردین ۱۳۴۸ | دورهمکان=تهران |ص ناشر=۳۴[[وزارت تافرهنگ ۳۸و هنر]] | صفحات=۳۴–۳۸}}
 
{{شاه صفی}}