تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه صنعتی شریف»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
* کسب رتبه نهم مسابقات جهانی برنامه‌نویسی دانشجویی ACM (کانادا)
* کسب مقام نخست کشور در اکثر دوره‌های مسابقات [[انجمن ماشین‌های محاسب|acm]]
*کسب مقام دوم (۲۰۱۹) در مسابقات طراحی سیستم‌های فضایی [[انستیتو آمریکایی هوانوردی و فضانوردی]] ([[:en:American_Institute_of_Aeronautics_and_Astronautics|AIAA]])<ref>{{یادکرد وب|عنوان=دانشگاه صنعتی شریف - خانه|نشانی=http://www.sharif.ir/home/-/tagged_content/F233/id/7548069/%DA%A9%D8%B3%D8%A8+%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87+%DB%8C+%D8%AF%D9%88%D9%85+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C+%D9%88+%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C+%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C+%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81|وبگاه=www.sharif.ir|بازبینی=2019-07-08}}</ref><ref name=":1">{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=https://www.aiaa.org/home/get-involved/students-educators/Design-Competitions/2018-2019-design-competition-winning-reports|عنوان=American Institute of Aeronautics and Astronautics}}</ref>
* کسب مقام دوم (۲۰۱۶) و، سوم (۲۰۱۸) و اول (۲۰۱۹) در مسابقات طراحی هواپیمای [[انستیتو آمریکایی هوانوردی و فضانوردی]] ([[:en:American_Institute_of_Aeronautics_and_Astronautics|AIAA]]) <ref name=":1" />
*کسب مقام اول (۲۰۱۹) در مسابقات طراحی موتور [[انستیتو آمریکایی هوانوردی و فضانوردی]] ([[:en:American_Institute_of_Aeronautics_and_Astronautics|AIAA]]) <ref name=":1" />
* کسب ۳ عنوان برتر در بیست و دومین جشنواره بین‌المللی خوارزمی
* دانشگاه شریف در رتبه بیست و هفتم ۱۰۰ دانشگاه جوان جهان
۳

ویرایش