تفاوت میان نسخه‌های «گویش رودباری»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری ویرایش پیشرفته تلفن همراه
دارم ('''دارُم''') داشتم ('''داشتُم''' ) خوردم ('''خوردُم''')
 
فهمیدم ('''فهمیدُم''') زدم ( '''زدُم''' ) بریزم گفتم( '''بریزُمگفتُم''' )
 
در این گویش همانند گویش برخی گویش های جنوبی و لری کلماتی که (('''می''' )) در اول آن هست ،این کلمه حذف شده و جایش را به کلمه (( '''اَ''' )) می دهد و برای منفی کردن نیز کلمه '''((ن))''' قبل از '''((اَ))''' می آید مانند:
۱۷۵

ویرایش