باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
 
== ترکیبات شیمیایی ==
عصاره شيرين بيان حاوی تركيبات مختلفي بوده كه مهمترين آن گليسريزين مي باشد .در اثر هیدروليز به اسیدگليسيريتينك و دو مولكول گلوگورونيك اسيد و آب تبديل و شيرينی خود را از دست می دهد. همچنين فلاونوئيدها و ايزوفلاونوئيدها، تري پنوئيدها ، استرودل ها، روغن هاي فرار و مقداری نشاسته، قند شامل گلوكز و ساكاروز، ليگنين، ی،اسیدهای آمینه، آمين ها و موم ها نيز در آن موجود مي باشد.
 
== تاریخچه ==
۳

ویرایش