باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{بازیکن|شماره=۴۴|ملیت=ایران|نقش=[[مدافع]]|نام=[[میلاد باقری]]}}
{{بازیکن|شماره=۵۷|ملیت=ایران|نقش=[[مدافع]]|نام=[[شاهین طاهرخانی]] <sup>زیر۲۳ سال</sup>}}
{{بازیکن|شماره=۶۶|ملیت=ایران|نقش=[هافبک]]|نام=[[مسعود ریگی]]}}
{{بازیکن|شماره=۷۰|ملیت=ایران|نقش=[[مدافع]]|نام=[[محمد دانشگر]]}}
{{بازیکن|شماره=۷۷|ملیت=ایران|نقش=[[هافبک]]|نام=[[رضا آذری]] <sup>زیر۲۱ سال</sup>}}
۸۱

ویرایش