باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== قوم‌ها ==
★[[آریایی]]
 
*[[مردم پارسی]]
▪[[پارس]]
 
*[[لکآذری]]
 
*[[کرد]]
▪[[طبری]]([[مردم مازندرانی]])
 
*[[گیلکلر]]
 
*[[بلوچلک]]
 
*[[طبری]]([[مردم مازندرانی]])
▪[[تالش]]
 
*[[تاتگیلک]]
 
*[[آذریتات]]
 
*[[تالشی]]
 
*[[بلوچ]]
اقوام غیرآریایی
 
کاربر گمنام