تفاوت میان نسخه‌های «احمد یکم»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* [[کوسم سلطان|ماه‌پیکر کوسم سلطان]]، خاصگی سلطان احمد یکم و والده سلطان مراد چهارم و ابراهیم یکم بود.
* [[ماه‌فیروز خدیجه سلطان|ماه‌فیروز حدیثه سلطان]]، والده سلطان عثمان دوم بود.
* [[گلبهار سلطان]]، والده سلطان شاهزاده بایزید بود.
 
=== پسران ===
کاربر گمنام