تفاوت میان نسخه‌های «راما قویدل»

 
=== تلویزیونی ===
* [[عملیات ۱۲۵]] (۱۳۸۷۱۳۸۷، همکاری مشترک با بهروز افخمی)
* [[در همین نزدیکی]]
* [[شب می گذرد]] (۱۳۸۷)
* [[یکی از همین روزها]]
* [[سکوت خدا]]
* [[دولت مخفی (مجموعه تلویزیونی)|دولت مخفی]] (۱۳۹۲)
* [[بیم موج]]
* [[دوباره بهار]]
* [[رؤیای گنجشک‌ها]] (۱۳۹۱)
* [[روح اله]]
* [[دیوار شیشه ای]] (۱۳۹۶)
* [[خانواده دکتر ماهان]] (۱۳۹۶، همکاری مشترک با علی محمد قاسمی) (۱۳۹۶)
 
== منابع ==