باز کردن منو اصلی

تغییرات

=== گویندگی===
* نقش سلطان در کتاب صوتی [[شازده کوچولو]] برگردان [[احمد شاملو]]
 
 
* گویندگی در آلبوم [[چاووش ۲]] (اجرای گروه شیدا به سرپرستی استاد [[محمدرضا لطفی]]، آواز [[استاد محمدرضا شجریان]] و [[شهرام ناظری]])
کاربر گمنام