تفاوت میان نسخه‌های «زبان باجلانی»

اصلاح اشتباه تایپی، افزودن مطالب
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
(اصلاح اشتباه تایپی، افزودن مطالب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|fam4=[[زبان‌های ایرانی غربی|Western Iranian]]
|fam5=[[زبان‌های ایرانی جنوب غربی|southwestern Iranian]]
|fam6=[[زبان لریکردی]]
<ref>http://www.ethnologue.com/lang<uage/hac |عنوان =
Gurani | ناشر =[[اتنولوگ|Ethnologue]] |تاریخ = |تاریخ بازدید = ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.ethnologue.com/language/bjm |عنوان =Bajelani | ناشر =[[اتنولوگ|Ethnologue]] |تاریخ = |تاریخ بازدید = ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴}}</ref>
|iso3=bjm
}}
'''باجلانی''' شاخه‌ای از [[لری فیلی]] از خانواده [[زبان لریکردی]] است. که در کردستان عراق و ایران میباشنددارای کهگویشور درمیباشد. زمانهم اقامحمداکنون خاناین قاجارایل پسدر ازاستان ازکرمانشاه جنگ های فراوان به دلیل اینکه از طرفدارن حکومت زندیه لر بودند بهو کردستان عراق و ایران تبعید شدند تا و زبانشان در مجاورت بابه [[زبان کردی]] تغیر یافته که به زبان باجلانی معروف است. هم اکنون این ایلو در استان لرستان و ایلام ایران به [[زبان لری]] تکلم میکنند. .<ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.iranicaonline.org/articles/bajalan-kurdish-tribe |عنوان =BĀJALĀN | ناشر =[[دانشنامه ایرانیکا|Encyclopædia Iranica]] |تاریخ = |تاریخ بازدید = ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴}}</ref>
{{-}}
 
۱۲۰

ویرایش