تفاوت میان نسخه‌های «عدد اتمی»

اصلاح متن
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید خرابکاری محتمل
(اصلاح متن)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
عدد اتمی سمت چپ پایین علامت اختصاری عنصر نوشته می‌شود.
 
عدد اتمی اصولاً شماره محل هر اتمعنصر در جدول تناوبی است. وقتی مندلیف، عناصر شیمیایی شناخته شده را بر اساس تشابهاتشان در شیمی مرتب کرد ، متوجه شد که قرار دادن دقیق آن‌ها بر اساس [[جرم اتمی]]، ناهماهنگی‌هایی را به‌وجود می‌آورد. او متوجه شد که اگر ید و تلوریم بر اساس جرم اتمی خود قرار بگیرند، ترتیبشان غلط به نظر می‌رسد و وقتی در جدول در جای مناسب قرار خواهند گرفت که جابجا شوند. با قرار دادن آن‌ها بر اساس نزدیکتر بودن خواص شیمیایی، شمارهٔ آن‌ها در جدول تناوبی همان عدد اتمی آن‌ها بود. به نظر می‌رسید که این عدد تقریباً با جرم اتم نسبت دارد. اما همان‌طور که تفاوت جرم خواص شیمیایی نشان داد، بازتاب خاصیت دیگری به جز جرم بود.
 
عجیب بودن این ترتیب، بالاخره بعد از تحقیقات [[هنری موزلی]] در سال ۱۹۱۳ تشریح شد. موزلی کشف کرد که ارتباط دقیقی بین طیف بازتاب [[پرتو ایکس]] عناصر و محل صحیح آن‌ها در جدول تناوبی وجود دارد. بعداً نشان داده شد که عدد اتمی مساوی [[بار الکتریکی]] هسته به عبارت دیگر تعداد الکترون‌ها است و این بار الکتریکی است که [[خواص شیمیایی]] عناصر را به وجود می‌آورد و نه جرم اتمی.
۲

ویرایش