تفاوت میان نسخه‌های «گوتفرید لایبنیتس»

جز
ابرابزار
(ابرابزار)
جز (ابرابزار)
|birth_place=[[لایپزیگ]]، [[قلمرو ساکسونی]]، [[امپراتوری مقدس روم]]
|death_date={{Death date and age|df=yes|1716|11|14|1646|07|1}}
|death_place=[[هانوفر]]، [[Electorate of Brunswick-Lüneburg]],، Holyامپراتوری Romanمقدس Empireروم
|education={{plainlist|
* Alte Nikolaischule{{سخ}}(۱۶۵۵–۱۶۶۱)
* [[دانشگاه ینا]]{{سخ}}(summer school, 1663)
* [[University of Altdorf]]{{سخ}}([[Dr. jur.]], نوامبر ۱۶۶۶)}}
|nationality=Germanآلمانی
|main_interests=[[ریاضیات]]، [[فیزیک]]، [[زمین‌شناسی]]، [[پزشکی]]، [[زیست‌شناسی]]، [[رویان‌شناسی]]، [[همه‌گیرشناسی]]، [[دامپزشکی]]، [[دیرینه‌شناسی]]، [[روان‌شناسی]]، [[مهندسی]]، [[زبان‌شناسی]]، [[لغت‌شناسی]]، [[جامعه‌شناسی]]، [[متافیزیک]]، [[فلسفه اخلاق]]، [[علم اقتصاد]]، [[دیپلماسی]]، [[تاریخ]]، [[سیاست]]، [[تئوری موسیقی]]، [[شعر]]، [[منطق]]، [[تئودیسه]]، [[زبان همگانی]]، [[universal science]]
|school_tradition=[[خردگرایی]]{{سخ}}[[ایدئالیسم]]{{سخ}}[[مبناگرایی]]{{سخ}}[[مفهوم‌گرایی]]{{سخ}}[[بازنمایی‌گرایی]]{{سخ}}[[Correspondence theory of truth]]{{سخ}}[[Relational theory|Relationism]]