باز کردن منو اصلی

تغییرات

افزودن الگوی قفل (وظیفهٔ ۷)
{{pp-semi-indef|small=yes}}
{{تغییر مسیر|کسروی|افراد دیگری با این نام خانوادگی|کسروی (نام خانوادگی)}}
{{جعبه زندگینامه
۸٬۱۰۱

ویرایش