تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان کهنوج»

(افزودن شهر دهکهان)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| rowspan="3" |[[بخش مرکزی شهرستان کهنوج|مرکزی]]
| rowspan="3" |[[کهنوج]]
| rowspan="3" |[[کهنوج]]،[[ده کهان|دهکهان]]
|[[دهستان نخلستان|نخلستان]]
|[[زه]]
۱۴

ویرایش