تفاوت میان نسخه‌های «محمدرضا اصلانی»

برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر افزودن فضای خالی زیاد
 
== تالیفات منتشر شده ==
-* (۱۳۴۴) دفتر شعر: [[شب‌های نیمکتی]]، روزهای باد / نشر تهران
* (۱۳۵۴) دفتر شعر: [[بر تفاضل دو مغرب]] /
 
-* (۱۳۵۴۱۳۵۷) دفتر شعر: [[برسوگنامهٔ تفاضلسال‌های دو مغربممنوع]] / شرکت انتشارات زردیس
-* (۱۳۷۸–۱۳۸۹) [[آراء و نظریات سینمایی: دگرخوانیِ سینمایِ مستند]] / نشر رونق؛ مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
 
- (۱۳۵۷) دفتر شعر: [[سوگنامهٔ سال‌های ممنوع]] / شرکت انتشارات زردیس
 
- (۱۳۷۸–۱۳۸۹) [[آراء و نظریات سینمایی: دگرخوانیِ سینمایِ مستند]] / نشر رونق؛ مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
 
شامل: طرح و تشریح ماهیت فلسفی، ادبی و زیبایی شناختی سینما است. «دگرخوانی» پس از کتاب «واقعیت گرایی فیلم» نوشته فریدون رهنما به سال ۱۳۵۰، دومین کتاب تألیفی به قلم یک سینماگر ایرانی است که به تفکر و بازاندیشی در بنیان‌های نظری سینما می‌پردازد.
* بهرام صادقی / نشر قصّه
 
-* (۱۳۹۷) گفتگو با محمدرضا اصلانی: [[هستیِ آیینه]] (به اهتمام آرش سنجابی) / نشر اختران
 
شامل: مجموعهٔ گفت و گو دربارهٔ کارنامه و آراء و نظرات هنری محمدرضا اصلانی