تفاوت میان نسخه‌های «تیم جهانی دوچرخه‌سواری»

نجات ۵ منبع و علامت‌زدن ۰ به‌عنوان مرده.) #IABot (v2.0
جز (←‏top: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
(نجات ۵ منبع و علامت‌زدن ۰ به‌عنوان مرده.) #IABot (v2.0)
 
== تیم‌ها ==
=== فصل ۲۰۱۱ ===
در این فصل، ۱۸ تیم حرفه‌ای در مسابقات شرکت کردند.<ref>[{{یادکرد وب |url=http://www.uci.html.infostradasports.com/cache/2/TheASP.asp@PageID=102007&SportID=102&CompetitionID=24055&SeasonID=480&EventID=12145&GenderID=1&ClassID=1&EventPhaseID=632316&Phase1ID=0&TaalCode=2&StyleID=0&Cache=2%40PageID%3D102007%26SportID%3D102%26CompetitionID%3D24055%26SeasonID%3D480%26EventID%3D12145%26GenderID%3D1%26ClassID%3D1%26EventPhaseID%3D632316%26Phase1ID%3D0%26TaalCode%3D2%26StyleID%3D0%26Cache%3D2.html?113582 |title=رده‌بندی تیمی فصل ۲۰۱۱] |accessdate=۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20151208062442/http://www.uci.html.infostradasports.com/cache/2/TheASP.asp%40PageID%3D102007%26SportID%3D102%26CompetitionID%3D24055%26SeasonID%3D480%26EventID%3D12145%26GenderID%3D1%26ClassID%3D1%26EventPhaseID%3D632316%26Phase1ID%3D0%26TaalCode%3D2%26StyleID%3D0%26Cache%3D2.html?113582 |archivedate=۸ دسامبر ۲۰۱۵ |dead-url=yes }}</ref>
{| class="wikitable sortable"
|-
 
=== فصل ۲۰۱۲ ===
در این فصل، ۱۸ تیم شرکت کردند.<ref>[{{یادکرد وب |url=http://www.uci.html.infostradasports.com/asp/xml/index.asp?SportID=102&PhaseID=723376 |title=رده‌بندی تیمی فصل ۲۰۱۲] |accessdate=۱۴ سپتامبر ۲۰۱۶ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20141021125715/http://www.uci.html.infostradasports.com/asp/xml/index.asp?SportID=102&PhaseID=723376 |archivedate=۲۱ اکتبر ۲۰۱۴ |dead-url=yes }}</ref>
{| class="wikitable sortable"
|-
 
=== فصل ۲۰۱۳ ===
در این فصل، ۱۹ تیم شرکت کردند.<ref>[{{یادکرد وب |url=http://www.uci.html.infostradasports.com/cache/2/TheASP.asp@PageID=102007&SportID=102&CompetitionID=24055&SeasonID=484&EventID=12145&GenderID=1&ClassID=1&EventPhaseID=811702&Phase1ID=0&TaalCode=2&StyleID=0&Cache=2%40PageID%3D102007%26SportID%3D102%26CompetitionID%3D24055%26SeasonID%3D484%26EventID%3D12145%26GenderID%3D1%26ClassID%3D1%26EventPhaseID%3D811702%26Phase1ID%3D0%26TaalCode%3D2%26StyleID%3D0%26Cache%3D2.html?62587 |title=رده‌بندی تیمی فصل ۲۰۱۳] |accessdate=۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20161104125530/http://www.uci.html.infostradasports.com/cache/2/TheASP.asp%40PageID%3D102007%26SportID%3D102%26CompetitionID%3D24055%26SeasonID%3D484%26EventID%3D12145%26GenderID%3D1%26ClassID%3D1%26EventPhaseID%3D811702%26Phase1ID%3D0%26TaalCode%3D2%26StyleID%3D0%26Cache%3D2.html?62587 |archivedate=۴ نوامبر ۲۰۱۶ |dead-url=yes }}</ref>
{| class="wikitable sortable"
|-
 
=== فصل ۲۰۱۴ ===
در این فصل، ۱۸ تیم شرکت کردند.<ref>[{{یادکرد وب |url=http://www.uci.html.infostradasports.com/cache/2/TheASP.asp@PageID=102007&SportID=102&CompetitionID=24055&SeasonID=486&EventID=12145&GenderID=1&ClassID=1&EventPhaseID=893853&Phase1ID=0&TaalCode=2&StyleID=0&Cache=2%40PageID%3D102007%26SportID%3D102%26CompetitionID%3D24055%26SeasonID%3D486%26EventID%3D12145%26GenderID%3D1%26ClassID%3D1%26EventPhaseID%3D893853%26Phase1ID%3D0%26TaalCode%3D2%26StyleID%3D0%26Cache%3D2.html?439876 |title=رده‌بندی تیمی فصل ۲۰۱۴] |accessdate=۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160304051905/http://www.uci.html.infostradasports.com/cache/2/TheASP.asp%40PageID%3D102007%26SportID%3D102%26CompetitionID%3D24055%26SeasonID%3D486%26EventID%3D12145%26GenderID%3D1%26ClassID%3D1%26EventPhaseID%3D893853%26Phase1ID%3D0%26TaalCode%3D2%26StyleID%3D0%26Cache%3D2.html?439876 |archivedate=۴ مارس ۲۰۱۶ |dead-url=yes }}</ref>
{| class="wikitable sortable"
|-
 
=== فصل ۲۰۱۵ ===
در این فصل، ۱۷ تیم شرکت کردند.<ref>[{{یادکرد وب |url=http://www.uci.html.infostradasports.com/cache/2/TheASP.asp@PageID=102007&SportID=102&CompetitionID=24055&SeasonID=488&EventID=12145&GenderID=1&ClassID=1&EventPhaseID=1149477&Phase1ID=0&TaalCode=2&StyleID=0&Cache=2%40PageID%3D102007%26SportID%3D102%26CompetitionID%3D24055%26SeasonID%3D488%26EventID%3D12145%26GenderID%3D1%26ClassID%3D1%26EventPhaseID%3D1149477%26Phase1ID%3D0%26TaalCode%3D2%26StyleID%3D0%26Cache%3D2.html?905636 |title=رده‌بندی تیمی فصل ۲۰۱۴] |accessdate=۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160304113913/http://www.uci.html.infostradasports.com/cache/2/TheASP.asp%40PageID%3D102007%26SportID%3D102%26CompetitionID%3D24055%26SeasonID%3D488%26EventID%3D12145%26GenderID%3D1%26ClassID%3D1%26EventPhaseID%3D1149477%26Phase1ID%3D0%26TaalCode%3D2%26StyleID%3D0%26Cache%3D2.html?905636 |archivedate=۴ مارس ۲۰۱۶ |dead-url=yes }}</ref>
{| class="wikitable sortable"
|-
۳۲۱٬۳۹۶

ویرایش