آنتیوخوس چهارم: تفاوت میان نسخه‌ها

اصلاح متن
جزبدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(اصلاح متن)
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
[[پرونده:AntiochusIVEpiphanes.jpg|بندانگشتی|250px|سکهٔ آنتیوخوس چهارم. پشت سکه [[آپولون]] دیده می‌شود و نوشته یونانی ''ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ'' به معنای آنتیوخوس تجلی خداوند پیروزمند]]'''آنتیوخوس چهارم اپیفانس''' {{به یونانی|Ἀντίοχος Ἐπιφανὴς}}([[۲۱۵ (پیش از میلاد)|۲۱۵]]-[[۱۶۴ (پیش از میلاد)]]<ref name="iranicaonline.org">[http://www.iranicaonline.org/pages/chronology-1 CHRONOLOGY OF IRANIAN HISTORY PART 1] ''iranicaonline.org''</ref>) پادشاه [[سلوکی]]ان از [[۱۷۵ (پیش از میلاد)|۱۷۵]] پ م<ref name="iranicaonline.org" />تا زمان مرگش بود. لقب او تئوس اپیفانس در [[زبان یونانی|یونانی]] به معنای ''تجلّیِ خداوند'' است.
== زندگی و پادشاهی ==
او پسر [[آنتیوخوس سوم]] و برادر [[سلوکوس چهارم]] بود. نام راستینشاو در ابتدا مهرداد بود و نام آنتیوخوس را یااما پس از نشستناینکه بربه تختپادشاهی یارسید پسنام ازخود مرگرا برادرشبه آنتیوخوس بایدتغییر برگزیده‌باشدداد.
 
از رخدادهای مهم زمان فرمانرواییشفرمانروایی لشکرکشیشاو لشکرکشی موفقیت آمیزش به [[مصر]] بود که چیزیاورا نمانده‌بوددر کهآستانه آنفتح سرزمینمصر راقرار بهداد. خاکهمچنین سلوکیآزار بپیوندد کهو بااذیت تهدیدیهودیان [[رومیهودیه]]یان روبه‌رو شد و از پی‌گیری کار بازماند. همچنین خاندان [[یهودیسامریه]] و شورش [[مکابیانخاندان مکابی|یهودیان مکابی]] دراز دیگر رویداد های زمان او شوریدندبود.
 
نام
واپسین سال‌های زندگی او در جنگ با [[اشکانیان]] گذشت. می‌نماید که او در برابر ایشان به کامیابی‌هایی رسیده‌باشد ولی با مرگ او بر اثر بیماری در ۱۶۴ پیش از زایش مسیح این پیروزی‌ها ناکام مانده‌است.
 
آنتیوخوس اولین پادشاه سلوکی بود که با القاب الهی (اپیفانس) به نام خود سکه ضرب کرده این کار او به احتمال تقلیدی از [[دولت یونانی بلخ|پادشاهان یونانی باکتریا]]<nowiki/>بوده . همعصران او را به کنایه اپیمان مینامیدند(به معنای یک دیوانه)به خاطر رفتار عجیب و غریبی که داشته.
پادشاهی آنتیوخوس چهارم آغاز پایان نیرومندی سلوکیان بود. او که پادشاهی غاصب شمرده‌می‌شد پس از مرگ جانشینیش را به پسر خردسالش [[آنتیوخوس پنجم]] سپرد و این آغاز درگیری‌های درون‌دودمانی سلوکی بود.
 
جنگ علیه مصر
 
حامیان پادشاه [[بطلمیوس ششم]] خواستار این بودند که برای بازپس گیری منطقه ای در سوریه به نام سیول سوریه به آنجا لشکر کشی کنند آنتیوخوس در یک حمله پیشدستانه به [[اسکندریه]] حمله کرده و آنجا رافتح میکند و در نهایت برای اینکه روم معترض نشود بطلمیوس بصورت حاکم دست نشانده در آنجا حاکم میکند.
 
در سال 168 B. Cبار دیگر به مصر حمله کرده و قبرس را تصرف میکند اینبار رومی ها دخالت کرده و راه برگشت آنتیوخوس را سد میکنند سفیر رومی ها آنتیوخوس را در نهایت مجبور به صلح و بازپس دهی سرزمین ها میکند.
 
جنگ با یهودیان
 
در میان یهودیان آنتیوخوس چهره‌ای پست و تبه‌کارو آزارنده یهود شناخته‌می‌شود و هنوز هم پاره‌ای از آیین‌ها چون [[هانوکا]] در پیوند با اوست.
 
سالهای انتهایی
 
واپسین سال‌های زندگی او در جنگ با [[اشکانیان]] گذشت. می‌نمایدبه نظر میرسد که او در برابر ایشاناشکانیان به کامیابی‌هاییپیروزی هایی رسیده‌باشد ولی با مرگ او بر اثر بیماری در ۱۶۴ پیش164 ازB.C زایشمسئله مسیحسلوکیان اینشرق پیروزی‌هانیم ناکامتمام مانده‌استمیماند.
 
<br />
 
== منابع ==