تفاوت میان نسخه‌های «ویگن عیسی‌خانیان»

* {{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.fanni.info/tabid/1297/ctl/details/itemid/2419/mid/4814/.aspx
|عنوان = | ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازدید = ۴ نوامبر ۲۰۱۷}}
* {{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://khabarfarsi.com/u/12745916 |عنوان = وداع سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی با ویگن عیسی خانیان | ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازدید = ۴ نوامبر ۲۰۱۷}}
* {{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی = | نام = | نام خانوادگی۲ = | نام۲ = | عنوان = | ژورنال = گفتگو - مجله نظام مهندسی معدن
| مکان = | ناشر = | دوره = | شماره = ۱۸| سال = بهار ۱۳۹۲| صفحه = | پیوند = | doi = | بازیابی = ۴ نوامبر ۲۰۱۷}}