تفاوت میان نسخه‌های «یاسمن فرزان»

جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
 
* {{یادکرد وب | نشانی=http://www.ictp.it/about-ictp/media-centre/news/news-archive/2008/5/yasaman-farzan-awarded-2008-iupap-prize.aspx | عنوان=Yasaman Farzan Awarded 2008 IUPAP Prize | ناشر=ictp.it | تاریخ=2008 | بازبینی=May 20, 2015|کد زبان =en}}
* {{یادکرد وب | نشانی=http://www.jyu.fi/ipho/ipho_winners.pdf | عنوان= LIST OF WINNERS IN 1ST – 41ST INTERNATIONAL PHYSICS OLYMPIADS| ناشر=|صفحات= 116& 260| تاریخ=2010 | بازبینی=May 20, 2015|کد زبان =en}}
* {{یادکرد ژورنال | نشانی=http://www.symmetrymagazine.org/breaking/2008/06/02/yasaman-farzan-building-neutrino-physics-in-iran | عنوان=Yasaman Farzan: Young scientist builds neutrino physics in Iran | نویسنده=Chui, Glennda | ژورنال=Symmetry | سال=2008 | ماه=June | کد زبان=en}}
{{پایان چپ‌چین}}
* {{یادکرد وب | نشانی=http://www.jahannews.com/vdcf00dj.w6dtmagiiw.html| عنوان=دقایقی با یاسمن فرزان، جوان اول جشنواره خوارزمی و دکترای فیزیک| ناشر=جهان امروز| تاریخ=۲۷ فروردین ۱۳۸۸| بازبینی=۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴}}