تفاوت میان نسخه‌های «هاکوپ کاراپنتس»

* {{یادکرد|فصل=نویسندگان، شعرا و مترجمین|کتاب=دانشنامه ایرانیان ارمنی| نام خانوادگی =لازاریان | نام = ژانت دیگرانوهی |ترجمه=|ناشر =انتشارات هیرمند|شهر=تهران|کوشش=|ویرایش=|صفحه=۴۰۳|سال=۱۳۸۲|شابک=964-6974-50-3}}
* {{یادکرد-ویکی|پیوند=https://hy.wikipedia.org/wiki/Հակոբ_Կարապենց|عنوان=Հակոբ Կարապենց|زبان=ارمنی|بازیابی=}}
* {{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی = ماتیان| نام = آزاد | عنوان = | ژورنال = فصلنامه فرهنگی پیمان| مکان = | ناشر = | دوره = پاییز 1389 | شماره = 53 | سال = سال چهاردهم| صفحه = | پیوند = http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=E4F60750-29A6-4623-B829-B24059C78CB8| doi = | بازیابی = ۶ ژوئن ۲۰۱۷}}
{{مستند کردن}}