تفاوت میان نسخه‌های «طراحی تعاملی»

←‏تعاریف متعدد: افزودن منبع
جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(←‏تعاریف متعدد: افزودن منبع)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* [http://www.adaptivepath.com/ideas/essays/archives/000656.php Saffer, Dan. ''So You Want to Be an Interaction Designer 2006''.]
* https://www.interaction-design.org, (2015). Interaction Design - brief intro. [online] Available at: https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/interaction-design-brief-intro [Accessed 30 Nov. 2015]
* Future Interaction Design
Editors: Pirhonen, A., Isomäki, H., Roast, C., Saariluoma, P. (Eds.
 
{{پایان چپ‌چین}}
۱۲

ویرایش