تفاوت میان نسخه‌های «جعفر مجتهدی»

(//_^=÷)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
 
== والدین ==
میرزا یوسف از دلباختگان [[حسین بن علی|حسین‌بن علی]] بود، جعفر مجتهدی تبریزی بعد از مرگ پدرش (میرزا یوسف)، تحت کفالت و سرپرستی مادر قرار گرفت.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/12/09/1668506/تصاویری-کمتر-دیده-شده-از-شیخ-جعفر-مجتهدی|عنوان=تصاویر کمتر دیده شده}}</ref>
فرزند؛ شیخ جعفر هرگز ازدواج نکردند ولی فرزند معنوی ایشان که کتوم هستند بنام محمد رسول ب در تهران و در انزوا زندگی می‌کنند.
نشانی=https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/12/09/1668506/تصاویری-کمتر-دیده-شده-از-شیخ-جعفر-مجتهدی|عنوان=تصاویر کمتر دیده شده}}</ref>
 
== تحول ==