تفاوت میان نسخه‌های «نبرد قرنتیان»

(←‏کنیدوس: ابرابزار)
 
== رویدادهای آغازین نبرد ==
{{Location map+
|Greece
|float = left
|width = 250
|caption = جنگ‌های اصلی در نبرد قرنتیان
|nodiv = ۱
|mini = ۱
|relief=yes
|places =
{{Location map~|Greece |lat=38.379167|N |long=23.087778|E |label=[[Battle of Haliartus|Haliartus]]|position=top |label_size=85}}
{{Location map~|Greece |lat=37.8089|N |long=22.7103|E |label=[[Battle of Nemea|Nemea]] |position=bottom |label_size=85}}
{{Location map~|Greece |lat=36.685833|N |long=27.375|E |label=[[Battle of Cnidus|Cnidus]]|position=left |label_size=85}}
{{Location map~|Greece |lat=38.35|N |long=22.966667|E |label=[[Battle of Coronea (394 BC)|Coronea]]|position=left |label_size=85}}
{{Location map~|Greece |lat=37.934142|N |long=22.884225|E |label=[[Battle of Lechaeum|Lechaeum]]|position=right |label_size=85}}
{{Location map~|Greece |lat=37.7|N |long=26.5|E |label=[[ایونیا]]|position=right |label_size=85|marksize=0}}
{{Location map~|Greece |lat=39.2|N |long=26.5|E |label='''[[شاهنشاهی هخامنشی]]'''|position=right |label_size=85|marksize=0}}
{{Location map~|Greece |lat=38.7|N |long=27.2|E |label='''[[شاهنشاهی هخامنشی]]'''|position=right |label_size=85|marksize=0}}
{{Location map~|Greece |lat=39.3|N |long=21|E |label='''[[یونان باستان]]'''|position=right |label_size=85|marksize=0}}
}}
 
=== نبردهای نخستین ===
[[گزنفون]] ادعا می‌کند که تبای‌ها به علت تمایل نداشتن به نبرد مستقیم با اسپارت، تصمیم به تسریع جنگ به وسیلهٔ تشویق متحداشان [[لوکریس]]‌ها