باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
| الگوی دست چپ۳ =
| الگوی بدن۳ = _psv1920t
| الگوی دست راست۳ =
| الگوی شلوارک۳ = _psv1920t
| الگوی جوراب۳ = _psv1920t
| دست چپ۳ = 337000
| بدن۳ = 337000
| دست راست۳ = 337000
| شلوارک۳ =
| جوراب۳ = 337000
| نخستین بازی =
| پرگل‌ترین برد =
کاربر گمنام