تفاوت میان نسخه‌های «هماشاه سلطان (همسر ابراهیم یکم)»

سلطان
(سلطان)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(سلطان)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
 
== تلی خاصگی سلطان ==
هماشاه در سال ۱۶۴۷ سلطان در مراسمی با شکوه با او ازدواج کرد. بعد از ازدواج خراج مصر به او تعلق گرفت و مقامش به عنوان زن عقدی از تمامی خاصگی های ابراهیم و شاهزاده خانم های عثمانی به جزء کوسم سلطان بالاتر رفت. هماشاه به عنوان رقیبی سرسخت برای [[کوسم سلطان]] تبدیل شد و پس از تبعید کوسم سلطان در سال ۱۶۴۷ اداره حرم را به‌دست گرفت.
هماشاه سلطان در ۱۶۴۷ در مجلسی با شکوه به عقد[[ابراهیم یکم]] در آمد و مقام او از تمامی خاصگی ها و همسران و نورچشمی‌های [[ابراهیم یکم]] و شاهزاده خانم های عثمانی و خواهران [[ابراهیم یکم]] بالاتر می‌رود و تمام ثروت خواهرانش را به هماشاه سلطان داد و این کار هماشاه را آخرین زن قدرتمند و پرنفوذ در دوره سلطنت زنان در دوران خاصگی سلطان در امپراتوری عثمانی اعلام می کنند وی قبل از این که پسری برای پادشاه بیاورد به مقام خاصگی رسید و این امر باعث حسادت تورخان سلطان شد و زمانی که هماشاه سلطان به عقد رسمی سلطان در امد و سلطنت خود را آغاز کرد مقام تورخان سلطان از اولین خاصگی و همسر به دومین رسید.
 
در اوت سال ۱۶۴۸ شورشی که توسط کوسم سلطان برپا کرده بود. [[ابراهیم یکم]] از سلطنت خلع شد و پسرش. محمد چهارم به ‌سلطنت رسید. و در ۱۸ اوت ابراهیم در زندان اعدام شد و تمامی همسرانش به‌جز تورخان سلطان مادر محمد چهارم به ‌قصر ادرنه تبعید شدند. هماشاه همراه فرزندش به ادیرنه رفت و تمامی قدرتش را از دست داد.
هماشاه سلطان در سال ۱۶۴۸ تنها فرزندش شاهزاده اورخان را به‌دنیا می‌آورد، اما چند ماه بعد بوسیله شورش همسرش از سلطنت خلع و چند روز بعد خفه می‌شود. هماشاه پس‌از برکناری همسرش همراه با دیگر خاصگی سلطان‌ها به قصر ادرنه تبعید می‌شود و تمام قدرت خود را از دست می‌دهد. او در سال ۱۶۵۰ فرزندش را از دست می‌دهد.
 
== مرگ ==
کاربر ناشناس