تفاوت میان نسخه‌های «گارد جاویدان (هخامنشی)»

جز (کمی تغییرات املایی)
=== گردان جاویدان امپراتوری روم شرقی ===
نام ''گردان جاویدان'' دو مرتبه در تاریخ امپراتوری روم شرقی به کار رفته است، نخست برای اشاره به سواره نظام سنگین‌اسلحه در سده دهم میلای در دوران <bdi>[[ژان یکم (امپراتور بیزانس)|ژان یکم]] و برای اشاره به سپاه جدیدی که پس از شکست در [[نبرد ملازگرد]] تشکیل شد.</bdi>
ژوپیر فرمانده گارد جاویدان سردار شجاع سپاه داریوش بزرگ بود که نقش بزرگی را در فتح بابل بدست داریوش ایفا کرد. توانست بابل به امپراتوری ایران بازگرداند.
 
=== گردان جاویدان امپراتوری ناپلئون ===
کاربر ناشناس