باز کردن منو اصلی

تغییرات

اصلاح
|محل تولد = [[شیراز]]
|تاریخ تولد = ۲۰ مهر ۱۳۲۹{{-}}{{تولد|۱۹۵۰|۱۰|۲۲}}
|محل مرگشهادت = [[بغداد]]، [[عراق]]
|تاریخ مرگشهادت = ۳۰ تیر ۱۳۶۱{{-}}{{مرگشهادت و سن|۱۹۸۲|۷|۲۱|۱۹۵۰|۱۰|۲۲}}
|محل دفن = [[شیراز]]
|لقب =
کاربر گمنام