سلطان مراد: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
{{درستی|تاریخ=مارس ۲۰۱۸}}
{{منبع|تاریخ=مارس ۲۰۱۸}}
'''سلطان مرادمراد،''' (۱۵۱۸–۱۴۹۰ میلادی) آخرینواپسن پادشاه حکومت [[آق قویونلوها]] فرزند [[سلطان یعقوب]] از همسرش گوهرخاتون و نوه [[اوزون حسن]] بود.
 
اومراد بعد از مرگ آیبه سلطان از زندان آزاد شد و شیراز را تسخیر کرد و سپس در آغازسال ۹۰۶۹۰۵ هجریبه قمریاصفهان حمله کرد و ۱۵۰۱به میلادیجنگ با [[محمدی بیگ]] پرداخت، محمدی بیگ کشته و اصفهان را شد. سلطان مراد در بهار سال ۹۰۶ در حدود [[قزوین]] و [[ابهر]] با [[الوند بیگ]] به جنگ پرداخت که حاصل این جنگ صلحی بود با این شرط که [[عراق عجم]] و [[فارس]] به سلطان مراد و [[آذربایجان]] و [[دیار بکر]] به الوند بیگ داده شود.
 
سلطان مراد در ۲۴ ذی الحجه ۹۰۸ هجری قمری و (۲۰ ژوئن ۱۵۰۳ میلادی) در نزدیکی [[همدان]] با [[شاه اسماعیل یکم|شاه اسماعیل]] به جنگ پرداخت که چون شکست خورد به [[شیراز]] گریخت. از آن جا نیز به [[دزفول]] و [[بغداد]] به نزد [[باریک بیگ پُرناک]] رفت و ۵پنج سال و نیم در آنجا فرمانحکومت راندکرد. در ۹۱۴ که از توجه لشکریان [[قزلباش]] به جانب عراق هراسان شده بود همراه باریک بیگ که فرمانروای بی چون و چرای آن دیار بود به قرامان روم رفت تا
 
درسرانجام ۹۱۴ هجری قمری و ۱۵۰۹ میلادی که از توجه لشکریان [[قزلباش]] به جانب عراق هراسان شده بود همراه باریک بیگ که فرمانروای بی چون و چرای آن دیار بود به قرامان روم رفت تا این که سرانجاممراد در ۹۲۰ هجری قمری و (۱۵۱۸ میلادی) به دست دورمش بیگ شاملو در دیار بکردیاربکر کشته شد و سرش به نزد شاه اسماعیل فرستاده شد. با مرگ سلطان مراد حکومت آق قویونلوها به پایان رسید.
 
با مرگ سلطان مراد حکومت آق قویونلوها به پایان رسید.
 
== منبع ==
[[رده:حاکمان آق‌قویونلوها]]
[[رده:زادگان ۱۴۹۰ (میلادی)]]