تفاوت میان نسخه‌های «امپراتور هه هان»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
{{Infobox royalty|name=هان هه‌دی|caption=|succession=[[فهرست امپراتوران دودمان هان#امپراتوران هان شرقی|چهارمین امپراتور هان شرقی]]|reign=88 میلادی تا 105 (همراه با [[دنگ سوی|امپراتریس دنگ]]) میلادی|predecessor=[[امپراتور ژانگ هان]]|successor=[[امپراتور شانگ هان]]|birth_date=79 میلادی|death_date=106 میلادی (27 سال)|full name=[[نام خانوادگی]]: لیو (劉){{سخ}}[[نام کوچک]]: ژائو (肇)|posthumous name='''کوتاه:''' امپراتور هه (和){{سخ}}'''کامل:''' شیائوهه<ref>Literally meaning "continuator and martial".</ref> (孝和)|temple name=موزونگ (穆宗)|house=[[هان شرقی|خاندان هان شرقی]]|house-type=خاندان|father=[[امپراتور ژانگ هان]]|mother=بانو لیانگ|issue=*لیو شنگ
*[[امپراتور شانگ هان|لیو لونگ]]
*بانو لیو بائو
*بانو لیو چنگ
*بانو لیو لی
*بانو لیو شینگ}}'''امپراتور هه هان''' (۷۹ تا ۱۳ فوریه ۱۰۶) یکی از امپراتوران [[هان شرقی]] و پسر [[امپراتور ژانگ هان]] بود.او بر امپراتوری هان از ۸۸ تا ۱۰۵ میلادی حکم راند(اما او در سالهای بعد سلطنتش از مارس سال ۱۰۳ میلادی تا زمان مرگش تحت تاثیر همسر دومش [[دنگ سوی|امپراتریس دنگ]] حکومت را اداره می کرد و به همین خاطر نیمی از حکومت در دست همسر قدرتمندش امپراتریس دنگ افتاده بود).
 
هنگامی که امپراتور هه ۱۷ ساله بود، پدرش [[امپراتور ژانگ هان|امپراتور ژانگ]] درگذشت و او چهارمین امپراتور هان شد.
کاربر ناشناس