تفاوت میان نسخه‌های «ساختمان»

(خنثی‌سازی ویرایش 27119441 از احسان مالک پور (بحث)تبلیغ)
برچسب: خنثی‌سازی
:در این نوع ساختمان‌ها برای ساختن ستون‌ها و پل‌ها از پروفیل‌های فولادی استفاده می‌شود.
: در ایران معمولاً برای ساختن ستون‌ها از تیر آهن‌های <math>I</math> دوبل یا بال پهن‌های تکی استفاده می‌نمایند.
:برای اتصالات از نبشی-تسمه و برا س ل سیب یبرای زیر ستون‌ها از صفحه فولادی (بیس پلیت) استفاده می‌شود و معمولاً دو قطعه را به وسیله جوش به هم متصل می‌نمایند (استفاده از پرچ یا پیچ و مهره نیز متداول است).
:در این نوع ساختمان برای مقابله با زلزله از باد بندهای فلزی استفاده می‌شود.
 
خواص ارتجاعی: به علت همگن بودن فولاد، خواص ارتجاعی محاسباتی آن با تقریب بسیار خوبی مصداق عملی دارد. به عنوان مثال، ممان اینرسی یک مقطع فولادی را می‌توان با اطمینان در محاسبات وارد نمود. حال اینکه در مورد بتن این ارقام خیلی معین و قابل اطمینان نیستند.
 
ضریب نیروی لرزه‌ای: در قالب‌هایقاب‌های بتن مسلح به علت وزن بیشتر، ضریب نیروی لرزه‌ای از قاب‌های فلزی بزرگتر است.
 
شکل‌پذیری: یکی از خواص مهم مصالح فلزی شکل‌پذیری آنهاست. فلزات قادرند تمرکز تنش را که در واقع علت شروع خرابی است و نیروهای دینامیکی و ضربه‌ای را تحمل نمایند، در حالیکه بتن ترد و شکننده بوده و عملکرد آن در مقابل این نیروها بسیار ضعیف است.
کاربر ناشناس