تفاوت میان نسخه‌های «کریم باقری»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| شماره = ۶
| سال‌های نوجوانی =؟ – ۱۳۷۱
| باشگاه‌های جوانان =تراکتورسوراختور سازی تبریز آذربایجان شرقی
| سال‌های = ۱۳۷۱–۱۳۷۳{{سخ}}۱۳۷۳–۱۳۷۵{{سخ}}۱۳۷۵–۱۳۷۶{{سخ}}۱۳۷۶–۱۳۷۹{{سخ}}۱۳۷۹{{سخ}}۱۳۷۹–۱۳۸۰{{سخ}}۱۳۸۰–۱۳۸۱{{سخ}}۱۳۸۱–۱۳۸۹
| باشگاه‌های = [[باشگاه فوتبال تراکتورسوراختور سازی تبریز آذربایجان شرقی|تراکتورسوراختور سازی تبریز آذربایجان شرقی ]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال کشاورز تهران|کشاورز]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران|پرسپولیس]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال آرمینیا بیله‌فلد|آرمینیا بیله‌فلد]]{{سخ}}← [[باشگاه فوتبال النصر امارات|النصر]] (قرضی){{سخ}}[[باشگاه فوتبال چارلتون اتلتیک|چارلتون]]{{سخ}}[[باشگاه ورزشی السد|السد]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران|پرسپولیس]]{{سخ}}'''مجموع'''
| تعداد گل = ۲۸ (۲){{سخ}}۶۵ (۱۱){{سخ}}۲۰ (۴){{سخ}}۵۱ (۶){{سخ}}۸ (۴){{سخ}}۱ (۰){{سخ}}۱۱ (۵){{سخ}}۱۷۸ (۲۹){{سخ}}'''۳۶۲ (۶۱)'''
| سال‌های بازی ملی ={{سخ}}۱۳۷۴–۱۳۸۱، ۱۳۸۸
کاربر گمنام