تفاوت میان نسخه‌های «الگو:تاریخ پزشکی»

بدون خلاصه ویرایش
(ویرایش و ویکی‌سازی موردیِ الگو)
* [[History of pharmacology|تاریخ داروشناسی]]
* [[تاریخ فیزیولوژی]]
* [[Historyتاریخچه of virologyویروس‌شناسی|تاریخ ویروس‌شناسی]]
* [[Social history of viruses|تاریخ اجتماعی ویروس‌ها]]