تفاوت میان نسخه‌های «پیتر دینکلیج»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
| جوایز بافتا =
| جوایز سزار =
| جوایز امی = سهچهار مرتبه، در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹
| جوایز جمینای =
| جوایز گوی طلایی = یک بار، در سال ۲۰۱۱
۹۹

ویرایش